Hovedsæson
 
Hovedsæsonen løber fra mandag d. 31.8 2020 - 1.5 2021
 
Ferier og søgnehelligdage

Efterårsferie
Søndag 11.10.20 – søndag 18.10.20
ingen undervisning

Juleferie
Fredag 19.12.20 – torsdag 04.01.21
ingen undervisning
 
Vinterferie
Søndag 14.02.21 – søndag 21.02.21
ingen undervisning
 
Påskeferie
Søndag 28.03.21 – mandag 05.04.20
ingen undervisning
 
St. Bededag
Fredag 30.04.21
ingen undervisning
 
Kr. Himmelfart
Torsdag 13.05
ingen undervisning 
 
 2. Pinsedag
Mandag 24.05.21
ingen undervisning
 
Grundlovsdag
Fredag 05.06.21
ingen undervisning
 
Sommersæson

Kun Turbohold. Opstart 03.05.21. Hold øje med www.ksswim.dk og vores facebook-side.

Særlige arrangementer

Juleafslutning
Lørdag 19.12.21
NB: Der er undervisning til og med fredag 18.12.20

Distancesvømning – Svøm langt
Svøm langt er for alle medlemmer
Der er diplom og medaljer til alle, som deltager.
Mandag 26.04.21
Onsdag 28.04.21
Torsdag 29.04.21

Mærkeuger

Her uddeles der mærker til svømmebogen, hvis mærket er opnået. Er man forhindret i at deltage, kan man tage mærket en anden dag efter aftale med instruktøren.
Mærkeuge 1: uge 41
Mærkeuge 2: uge 49
Mærkeuge 3: uge 6
Mærkeuge 4: uge 15

Aflysninger

Aflysninger pga. arrangementer:

Lørdag 14.11.20  + søndag 15.11.20 aflyses pga. Kalundborg Swim Cup

Svømmehallen kan være lukket enkelte andre dage, specielt i weekenderne pga. arrangementer. Dette vil blive meddelt ved opslag på opslagstavlen i indgangspartiet i Kalundborg Hallerne eller fremgå af hjemmesiden www.ksswim.dk.

Force Majeure

Kalundborg Svømmeklub påtager sig intet ansvar for aflysninger af træning og undervisning som følge af udefrakommende og/eller pludselige opståede begivenheder, herunder tekniske fejl.